Aktualności

Aktualności

TRENINGI W UKS.

Może być zdjęciem przedstawiającym w budynku

Na treningach korzystamy z profesjonalnego sprzętu zakupionego dzięki pomocy finansowej Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Gminy Wadowice.

Może być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba, ludzie uprawiający sporty, ludzie stoją, piłka i w budynku
Może być zdjęciem przedstawiającym w budynku