Zarząd klubu

Zarząd klubu

Skład zarządu

Marcin Sulikowski – Prezes Zarządu

Marcin Leśniak – Wice Prezes

Edyta Szukalska – Sekretarz

 

Skład komisji rewizyjnej

Joanna Zielińska – Przewodnicząca

Stanisław Zadora – Sekretarz

Jerzy Rajda – członek Komisji